Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vertellen we graag de richtlijnen van de praktijk uit. Je vindt deze richtlijnen ook als algemene voorwaarden in de praktijk. De richtlijnen van de Praktijk zijn leidend boven die van de Algemene voorwaarden zoals opgesteld door ‘t NVO en de SER verder in deze info map.

 1. Algemeen

Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Osteopathie Pouw & Van Santen sluit met haar patiënten. 

  1. Afspraken

In de agenda van Osteopathie Pouw & Van Santen kan je zelf online een afspraak maken. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je met voorkeur 48 uur van te voren maar tenminste 24 uur van te voren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doe je dat niet, dan hebben wij het recht om bij minder 24 uur van te voren 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen. Als er onverhoopt iets tussen komt binnen de 24 uur voor de afspraak en er direct een nieuwe afspraak gepland wordt, dan worden er ook geen kosten in rekening gebracht.
Als een van de behandelaren van osteopathie Pouw & Van Santen een afspraak afzegt, dan plannen we samen opnieuw een datum en tijdstip. In dit geval kun je als patiënt geen aanspraak maken op een vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

 

  1. Betalingen

3.1 Vergoedingen

Via een link op onze site kun je meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen. Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.
Je dient jezelf hiervan op de hoogte te brengen. 

3.2 Behandelkosten

Voor kosten van behandeling van jezelf of je kind ontvang je een rekening. De kosten voor een osteopathisch consult of een osteopathische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant te worden voldaan.
In de praktijk vind je de actuele tarieven.

Er is een mogelijkheid om via betaal link te betalen. Hier zitten €1,50 meerkosten aan verbonden.

3.3 Gefactureerde betalingen

Osteopathie Pouw & Van Santen verstuurd de facturen per mail. Zodoende moeten de gegevens van e-mail en n.a.w. etc. altijd up to date zijn.

  1. Registers

Osteopathie Pouw & Van Santen is geregistreerd bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en is lid voor 2023 nog van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie). 

  1. Vragen & klachten

5.1 Regeling

Vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichtte behandeling(en), dien je binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Osteopathie Pouw & Van Santen te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt blijft overeind. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijk tekortkoming van Osteopathie Pouw & Van Santen (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

5.2 Klachtencommissie

Erkende osteopaten, staan geregistreerd bij de NRO. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015
E-mail: info@osteopathie-nro.nl

Afspraak maken

Bel voor een afspraak

+31(0)6 15455146

of maak een

Share This